0 (0 نظر )

تماس بگیرید

  • برند : اکیوچک

  • دستگاه تست قند خون اکیو چک اینستنت

  • accu check instant blood glucose meter

    • حجم نمونه خون: 0/5 میکرولیتر
    • مدت زمان انجام تست:4 ثانیه
    • میزان حافظه: به تعداد ۷۲۰ نتیجه تست قندخون
  • 0 (0 نظر )