0 (0 نظر )

تماس بگیرید

  • برند : ایزی گلوکو

  • دستگاه ایزی گلوکو easygluco

  • EasyGluco blood sugar test device

    • عملکرد در 9 ثانیه
    • حداقل خون مورد نیاز ۱.5 میکرولیتر خون
  • 0 (0 نظر )