0 (0 نظر )

تماس بگیرید

 • برند : ایزی گلوکو

 • نوار تست قند خون ایزی گلوکو

 • EasyGluco blood sugar test strip

  • با این بسته می‌توانید پنجاه بار اندازه‌گیری قند خون خود را انجام دهید
  • حجم دقیقی از خون که برای انجام آزمایش نیاز است، حدود 1.5 میکرو لیتر است.
  • "با سرعتی فوق العاده، در کمتر از 9 ثانیه"
  • محدوده دمای مجاز برای نگهداری بین 1 تا ۳۲ درجه سانتیگراد می باشد
 • 0 (0 نظر )